NutriData - Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

V souladu s požadavky evropské legislativy pro oblast ochrany osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679), které je účinné od 25. 5. 2018, vám poskytujeme níže uvedené informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem je budeme využívat.

Pokud naše firma zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, souhlas je vždy dobrovolný a je možné jej kdykoliv odvolat stejně jednoduchým způsobem jako jej učinit. Souhlas zůstává v platnosti po dobu stanovenou souhlasem, nebo dokud jej neodvoláte. Neposkytujeme žádné Vaše osobní údaje pro marketingové, nebo jiné účely třetím stranám.

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

  1. Kdo zpracovává Vaše údaje? 

Provozovatelem webové aplikace NutriData.cz je firma Fitsport-komplex s.r.o., Bezručova 620, 66701 Židlochovice, IČO: 60740736, DIČ: CZ60740736, vedená u Živnostenského úřadu v Ivančicích. Zápis do OR: Firma je registrovaná u KOS v Brně, odd. C, vložka 18293.

  1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám dobrovolně poskytujete v souvislosti s využíváním naší webové aplikace NutriData. Všechny Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem správného fungování webové aplikace.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci do webové aplikace NutriData

a dále údaje, které od Vás získáme tím, že používáte naše služby:

Na svých webových stránkách používáme JavaScript, abychom zajistili plnou a správnou funkčnost celé webové aplikace, včetně správného zobrazení zadávacího rozhranní a výsledků vašich jídelníčků.

  1. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k NutriDatům, a abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme poskytovat některé své služby.

  1. Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Žádná vaše data nepředáváme ani nesdělujeme třetím stranám pro marketingové, nebo jiné účely. K datům mají přístup pouze administrátoři webové aplikace a to pouze za účelem správného fungování webové aplikace. Ochrana Vašich dat je naší prioritou.

  1.  Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb na základě Vámi uděleného souhlasu při registraci, nebo v nastavení Vašeho účtu. Vaše údaje budeme zpracovávat, dokud nebude tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán. Pokud odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme bohužel nuceni Váš účet nenávratně zrušit (podle zákona o ochraně osobních údajů totiž nemůžeme bez Vašeho souhlasu žádná Vaše osobní data zpracovávat).

  1. Jak jsou mé osobní údaje zabezpečeny?

 V této souvislosti Vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost Vašich údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

  1. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@nutridata.cz.

  1. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně. Pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn., pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat.

Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožňuje poskytovat Vám naše služby a tyto neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, nebudeme Vám moct naše služby již nadále poskytovat a budeme nuceni Váš účet zrušit.

 

  1. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů nám prosím zašlete email na adresu info@nutridata.cz.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá emailová komunikace s Vámi uchovávána.

  1. Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.

Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromíCookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho účtu).

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat zde.

Více informací o druzích cookies a jejich užití v našich službách naleznete  zde.